Follow us
Rumah > Produk > Pelarut
Xylene

Xylene

p-Xylene (para-xylene) adalah hidrokarbon aromatik. Ia adalah salah satu daripada tiga isomer dimethylbenzene yang dikenali secara kolektif sebagai xilena. p-Xylene adalah bahan mentah penting bahan kimia. Antara aplikasi perindustrian lain, ia adalah bahan mentah dalam sintesis skala besar dari pelbagai polimer. Dalam ...