Follow us
Rumah > Produk > Pelarut
N-Octane CAS NO: 111-65-9

N-Octane CAS NO: 111-65-9

Octane adalah cecair dan tidak berwarna Cecair. Ia terutamanya digunakan sebagai pelarut. Ia adalah bahan piawai analisis kromatografi dan sintesis organik.